Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

7756 5989 350
Reposted fromkyte kyte

June 23 2015

Jak dobrze Mogę zbierać
jagody w lesie
myślałem
nie ma lasu i jagód.

Jak dobrze Mogę leżeć
w cieniu drzewa
myślałem drzewa
już nie dają cienia.

Jak dobrze Jestem z tobą
tak mi serce bije
myślałem człowiek
nie ma serca.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromolewka olewka viapiglet piglet
9688 c637 350
Reposted fromszczypiorstwo szczypiorstwo viagejowygej gejowygej
Nie sposób odwołać przykrych słów, choćby się ich potem żałowało.
— Kubuś Puchatek
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viapiglet piglet
Książką można czytelnikowi głowę, owszem przemeblować o tyle, o ile jakieś meble już w niej przed lekturą stały.
— Stanisław Lem "Doskonała próżnia. Wielkość urojona"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
It was all so sad. But it was all so beautiful, too.
— Kurt Vonnegut - the Sirens of Titan
1045 01ae 350
3370 6b7b 350
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasalami salami
2840 610d 350
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaszydera szydera
4620 8c39 350
Reposted fromembrion embrion viaszydera szydera
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viaszydera szydera
4640 f498 350
5129 312a 350

The Lodge on Loch Goil, Scotland

6187 e1cb 350
Reposted fromIriss Iriss viasalami salami
9334 1c95 350
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakoralina koralina
6852 3c03 350
8233 e152 350
Reposted fromtwice twice viasalami salami
Reposted fromweightless weightless viapeper peper
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl